Over mij

Wilhelmina Christina Lasschuyt. Snapje? WC Lasschuyt. Vandaar: "Atelier WC"

Word je dan wel serieus genomen als je WC in de naam van je bedrijf zet? Nou daar is het mij precies om te doen! Ik wil dingen maken omdat ik daar enthousiast van word. Maar liever nog maak ik jou ook enthousiast om zelf te maken en dit te zien als kunst. Van mij hoeft kunst niet altijd serieus te zijn. Ik wil je graag helpen dus neem gerust contact met mij op voor vragen of samenwerkingen! 

Kiezen voor beeldende kunst?

De vraag: Waarom wil je docent beeldende kunst en vormgeving worden? Begint toen ik in groep 8 zat, daar had ik voor mijn doen een lage score voor de cito toets. Ik begon op het vmbo-kader, daar regende het achten, negens en soms zelfs tienen. Ik ergerde mij zo dat ik werd afgerekend op een cito score! Bij kunstvakken was het anders, ik kon niet meer mijn skills laten zien van goed woordjes kunnen onthouden of begrippen leren. Bij beeldende vorming ging ik echt nadenken en werden er hele andere vaardigheden van mij gevraagd. Een vak waarbij je kan onderzoeken, leert over fouten maken en proberen. Toen wist ik het, ik wil docent beeldende vorming worden. Laten zien dat het niet gaat om goed zijn in spelling of rekenen. Het gaat mij om de grenzen van je eigen denken. Met mijn diploma opzak zou je zeggen: Missie voltooid?

Ik ga aan de slag als docent! Daarnaast ga ik een nieuwe opleiding doen tot docent dienstverlening en product design. Ik ga mijzelf daarmee verdiepen in het profiel D&P design voor de bovenbouw van het vmbo. Ik ben benieuwd hoe ik hier mijn vaardigheden verder kan ontwikkelen en ik heb er veel zin in om mijn interesses meer en meer te ontdekken.